GIGANTII

O altă generaţiune titanică, de care fac amintire vechile teogonii greceşti, au fost Giganţii. Ei erau născuţi din Terra sau Gaea şi din Uranus ca şi Titanii ori cu alte cuvinte, amândouă triburi erau din aceaşi ţară şi acelaşi popor. Giganţii sunt înfăţişaţi ca un gen de oameni superbi ,  Statura lor era de o mărime uimitoare.Ei aveau arme lucitoare, şi lănci lungi în mâini. Gaea sau Terra , scrie gramaticul Apollodor, supărându-se pentru soarta nefericită a Titanilor, născu din Ural pe Giganţii , care se distingeau prin mărimea corpului şi prin enormitatea puterii lor, ei aveau o faţă teribilă şi plete lungi le cădeau în jos de pe cap şi de pe barbă aveau pe picioare solzi ca de balauri şi aruncau  asupra cerului cu pietre şi cu lemne aprinse.

Giganţii formau prin esenţă un popor de munte .În razboiul ce-l avură cu Joe , noul cârmuitor al imperiului pelasg, ei ridicară munţi peste munţi ca sa urce in Olymp; imensul Atlas se cutremură la asaltul lor; şi pe lângă toate că Joe aruncă asupra lor cu fulgerele sale deii n-au fost în stare să-i invingă, de cât după ce au cerut ajutorul unui om muritor , al lui Hercule.

Patria lor se află pe teritoriul Daciei, lângă Oceanos Patamos, în aceeaşi regiune , unde se născuse fraţii lor mai mari, Titanii.

În epoca romană , Dacii erau consideraţi ca o posteritate a vechilor Titani şi Giganţi. Locuinţele Giganţilor ,  se aflau în regiunea muntelui Phelegra, unde se întâmplase şi lupta lor cea eroică cu deii. Poetul roman Staţiu , care se ocupă adese-ori cu triumful lui Domiţian asupra Dacilor , confirmă şi dânsul, ca memorabila Phelegra, unde se luptase Giganţii cu deii, se află pe teritoriul Daciei.

Această regiune muntoasă , care devenise atât de celebră în legendele greceşti , si-a păstrat încă până  azi numele său cel vechi.

Pe teritoriul Ţării Româneşti , în apropiere de Cerna , se află muntele asa numit Pregleda.Lipsit de pădure, din cauza unor evenimente îndepărtate, suprafaţa sa este acoperită numai cu stânci calcaroase şi arse. Este vechea Phelegră (Peleaga) din Istoria Giganţilor, care primise numele acesta , fiind-că a fost arsă de fulgerele lui Joe.

Identitatea muntelui  Pregleda cu Phelegra din legenda Giganţilor  o confirmă toate datele geografice , ce le avem în acestă privinţă.

Lângă Phelegra Giganţilor se află peştera cea mai renumită a vechimii numită Avernus . Lângă poalele muntelui Pregleda se află azi o comună românească numita Isverna, cu o pesteră imensă, extrem de complicată şi întunecoasă. Lăngă Phelegra din geografia timpurilor eroice, au fost acoperiţi cu stânci şi munţi, Giganţii cei învinşi, numiţi Avernii; în crestele muntelui numit Pregleda de la Isvernia se mai vede şi azi o săpătură extraordinară, sau o tăietură gigatică şi uimitoare , unică în felul său, ce se spune că a fost facută de un urieş.  Ne aflăm aşa dar în regiunea geografică a vechilor Giganţi.

De la Pregleda (Peleaga)spre nord începe masivul Retezatului un vast labirint de piscuri înalte şi cu adâncimi prăpăstioase, de păduri seculare cu văi închise şi întunecoase o cetate naturală puternică, care rămăsese aproape necucerită şi în epoca romană.

  DACIA PREISTORICA –NICOLAE DENSUSIANU

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s